+

Koran (Quran in Polish)

By: Józefa Bielawskiego

Koran (Quran in Polish)
  • Click to enlarge
  • Click to enlarge
  • Click to enlarge
  • Click to enlarge

INRs. 80.00

Stock Level: 10


Product Information
Specification

Każda książka napisana jest w jakimś celu, a celem Koranu jest uświadomienie ludziom Boskiego planu stworzenia; wyjaśnienie, dlaczego Bóg stworzył świat; jaki jest cel umieszczenia człowieka na ziemi; jakie wymagania są mu stawiane w trakcie jego ziemskiego bytowania; i co go może spotkać po śmierci. Człowiek rodzi się jako istota wieczna. Kiedy Bóg go stworzył, to podzielił jego życie na dwa okresy: czas przebywania na ziemi, który jest czasem próby; oraz czas po śmierci, który jest czasem nagrody lub kary, na którą człowiek zasłuży sobie ziemskimi uczynkami. Przyjmuje ona postać wiecznego Raju lub wiecznego Piekła. Celem Koranu jest uświadomienie człowiekowi tej kwestii; to główny wątek Świętej Księgi, który prowadzi człowieka przez trwającą całe życie podróż ku wieczności. 

Product Code GW1829
Condition New
Weight 0.600Kg
Binding Paperback
Publisher Goodword Books
Language Polish
ISBN 13 9789351791829

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Verify you are a human

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top